Biomineral D6®

je značka pre tkanivové soli, vyrábané na Slovensku. Správnejší názov je bunkové soli. V nemecky hovoriacich krajinách sú rozšírené ako Schüsslerove soli. V krajinách s dlhou tradíciou (napr. Nemecko, Rakúsko) majú status lieku, v iných zase status výživového doplnku (napr. Anglicko, USA). Na Slovensku a v Českej Republike sú zaregistrované ako doplnok výživy.

Vzhľadom k tomuto faktu a v súvislosti s aktuálnou legislatívou EÚ nie je možné na týchto produktových stránkach uvádzať akékoľvek relevantné zdravotné tvrdenia vo vzťahu ku jednotlivým produktom.

O bunkových soliach sa podrobne dozviete v knihe Bunkové soli. Je dostupná v sekcii Publikácia .

Súbor základných bunkových solí tvorí 12 minerálnych zlúčenín draslíka, sodíka, vápnika, horčíka, kremíka a železa (ako sírany, fosforečnany, chloridy alebo ako oxid) v riedení D3 až D12. Tieto látky sú prirodzenou súčasťou buniek a ich zastúpenie je v tkanivách a bunkách kvantitatívne.

Súbor doplnkových solí predstavuje zlúčeniny stopových látok: mangán, chróm, meď, selén, zinok a jód v riedení D6. Z nich najvýznamnejšie zastúpenie má zinok.

Biomineral D6® Care je súborný názov pre výrobky čisto prírodnej kozmetiky s obsahom bunkových solí.

Biomineral Dent je prírodná zubná pasta s obsahom bunkových solí pre každodennú starostlivosť o ústnu dutinu.

O koncepte bunkových solí sa môžete dočítať aj na iných internetových stránkach, napr. na www.bunkovesoli.sk. Existuje aj množstvo ďalších publikácií najmä v nemeckom a anglickom jazyku a množstvo odkazov na internete cez kľúčové slová “tissue salts”, “cell salts”, “schuessler salts”, “biochemic remedies”, “schuessler salze” a pod.

Sú známe aj ako tkanivové alebo Schüsslerove soli. Tento koncept pochádza z Nemecka z 19. storočia a dnes je známy po celom svete. Vďaka dlhej tradícii táto metóda využíva bohaté empirické znalosti.

Bunkové soli sú v podstate základné minerálne živiny, bez ktorých by nebol život vôbec možný. Nedostatočný príjem alebo nezdravé návyky, zlá strava a stres spôsobujú ich vyplavovanie z buniek a bunkový deficit. Ten môže byť sprevádzaný zvýšením tej istej látky v krvi a iných telových tekutinách. Minerálne lárky sú ťažko vstrebateľné. Empiricky bolo zistené, že ak ich chceme doplniť v organizme, najlepší účinok sa dostaví pri riedení na minimálnu dávku. No aj tak obsah účinnej látky je dôležitý a preto ich nemožno zamieňať za homeopatické guličky (homeopatické guličky sú napriek rovnakej účinnej látke úplne odlišné prípravky v spôsobe prípravy, obsahu účinnej látky, aj v samotnom účinku).

Bunkové soli nie sú homeopatiká. 

Bunkové soli môžeme vnímať ako nástroj, vďaka ktorému je bunka schopná minerálne soli prijať z vonkajšieho prostredia dovnútra. Takto sa opäť obnoví ich prirodzená rovnováha a zdravie. Schüssler ako prvý publikoval 12 základných minerálnych solí so skrátenými popismi a definoval 3 základné piliere biochemickej terapie:

• bunka je základná jednotka života,
• podstatou choroby je patologicky zmenená bunka,
• zdravie človeka je podmienené dostatočným množstvom minerálnych živín v správnom pomene.