KURZ “BUNKOVÉ SOLI – BIOCHEMICKÝ SYSTÉM DR. SCHÜSSLERA”

Kurz trvá štyri dni (dva víkendy)


BRATISLAVA


časť I: 26. – 27. október 2019, Bratislava
časť II: 9. – 10. november 2019, Bratislava

Miesto: Riazanská 59, 831 03 Bratislava 3
Cena každého víkendu: 60 EUR (vrátane publikácie Bunkové soli v slovenskom jazyku)
– záloha 30 EUR, variabilný symbol 20192610
Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková
Prihlášky: 02/44631087, 0907 806804, info@biomineral.sk
Program kurzov a workshopov 2018-2019 


BRNO


časť I: 6. – 7. apríl 2019, Brno
časť II: 4. – 5. máj 2019, Brno
Prihlášky a informácie o cene a mieste konania kurzu: Daniela Rovenská, +420737 685856, daniela.rovenska@seznam.cz
Lektorky: MVDr. Yvona Hofírková, Mgr. Daniela Rovenská


PRAHA


časť I: október 2019, Praha
časť II: november 2019, Praha
Prihlášky a informácie o cene a mieste konania kurzu: Daniela Rovenská, +420737 685856, daniela.rovenska@seznam.cz
Lektorky: MVDr. Yvona Hofírková, Mgr. Daniela Rovenská


V cene každého kurzu je zahrnutý študijný materiál (kniha Bunkové soli) a občerstvenie.


Prihlášku na kurz považujeme za záväznú až po úhrade zálohy.

Zálohy na kurzovné uhrádzajte podľa nasledujúcich detailov:
názov účtu: Green Angel s.r.o.
názov a adresa banky: VÚB banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava
číslo účtu/kód banky: 3604116657/0200
IBAN: SK95 0200 0000 0036 0411 6657
SWIFT: SUBASKBX
variabilný symbol platby je uvedený pri každom kurze
ako účel platby uveďte svoje meno a priezvisko


Denný rozvrh kurzov:
Registrácia v prvý deň kurzu o 9.30
Dopoludňajší program 10.00 – 13.00
Obedňajšia prestávka 13.00 – 14.30
Popoludňajší program 14.30 – 18.00