fbpx
 • KURZ BUNKOVÝCH SOLÍ ONLINE
  I. časť 18.-19.9.2021 ~ II. časť 16.-17.10.2021

 • KURZ “BUNKOVÉ SOLI – BIOCHEMICKÝ SYSTÉM DR. SCHÜSSLERA”

  Kurz trvá štyri dni (dva víkendy)


  ONLINE kurz

  14 video nahrávok (úvod, 12 základných solí a doplnkové soli) vám pošleme na stiahnutie. Môžete si ich pozerať opakovane v pohodlí domova. Budete sa môcť ONLINE alebo osobne zúčastniť aj jarného alebo jesenného kurzu 2021 (podľa aktuálnych opatrení).
  Cena: 120 EUR
  Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková
  Prihlášky: 0904 949 376, 0917 354 447, info@biomineral.sk

  V prípade záujmu o kurzy bunkových solí, nám napíšte svoje meno, fakturačné údaje a telefónne číslo.


  BRATISLAVA

  Jesenný kurz – časť I: 18. – 19. september 2021, Bratislava
  Jesenný kurz – časť II: 16. -17. október 2021, Bratislava

  Miesto: Riazanská 59, 831 03 Bratislava 3
  Cena kurzu: 120 EUR za obe časti kurzu (vrátane publikácie Bunkové soli v slovenskom jazyku)
  Lektorky: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková, MVDr. Yvona Hofírková
  Prihlášky: 0904 949 376, 0917 354 447, info@biomineral.sk
  Jarný kurz bude možné absolvovať aj online.

  V prípade záujmu o kurzy bunkových solí, nám napíšte svoje meno, fakturačné údaje a telefónne číslo.


  BRNO

  Časť I: 6. – 7. marec 2021
  Časť II: 17. – 18. apríl 2021

  Prihlášky a informácie o cene a mieste konania kurzu: Daniela Rovenská, +420 737 685856, daniela.rovenska@seznam.cz
  Lektorky: MVDr. Yvona Hofírková, Mgr. Daniela Rovenská


  PRAHA

  Časť I: 1. – 7. máj 2021
  Časť II: 5. – 6. jún 2021

  Prihlášky a informácie o cene a mieste konania kurzu: Daniela Rovenská, +420 737 685856, daniela.rovenska@seznam.cz
  Lektorky: MVDr. Yvona Hofírková, Mgr. Daniela Rovenská


  V cene každého kurzu je zahrnutý študijný materiál (kniha Bunkové soli) a občerstvenie.


  Prihlášku na kurz považujeme za záväznú až po úhrade ceny kurzu.

  Kurzovné uhrádzajte podľa nasledujúcich detailov:
  názov účtu: Green Angel s.r.o.
  názov a adresa banky: VÚB banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava
  číslo účtu/kód banky: 3604116657/0200
  IBAN: SK95 0200 0000 0036 0411 6657
  SWIFT: SUBASKBX
  ako účel platby uveďte názov kurzu a svoje meno a priezvisko


  Denný rozvrh kurzov:
  Registrácia v prvý deň kurzu o 9.30
  Dopoludňajší program 10.00 – 13.00
  Obedňajšia prestávka 13.00 – 14.30
  Popoludňajší program 14.30 – 18.00 (sobota)/17.00 (nedeľa)