fbpx
 • Jesenný kurz Bunkové soli dostupný aj ONLINE

 • KURZ “BUNKOVÉ SOLI – BIOCHEMICKÝ SYSTÉM DR. SCHÜSSLERA”

  Kurz trvá štyri dni (dva víkendy)


  BRATISLAVA

  Jesenný kurz – časť I: 19. – 20. september 2020, Bratislava
  Jesenný kurz – časť II: 18. – 19. október 2020, Bratislava

  Jesenný kurz je možné absolvovať aj online

  Miesto: Riazanská 59, 831 03 Bratislava 3
  Cena každého víkendu: 60 EUR (vrátane publikácie Bunkové soli v slovenskom jazyku)
  – záloha 30 EUR, variabilný symbol 20202902
  Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková
  Prihlášky: (0904) 949376, (0917) 354447, info@biomineral.sk
  Program kurzov a workshopov 2020

  Jarný kurz – časť I: 30. – 31. január 2021, Bratislava
  Jarný kurz – časť II: 20. – 21. marec 2021, Bratislava

  Miesto: Riazanská 59, 831 03 Bratislava 3
  Cena každého víkendu: 60 EUR (vrátane publikácie Bunkové soli v slovenskom jazyku)
  – záloha 30 EUR, variabilný symbol 20212103
  Lektorky: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková, MVDr. Yvona Hofírková
  Prihlášky: (0904) 949376, (0917) 354447, info@biomineral.sk
  Jarný kurz bude možné absolvovať aj online


  BRNO

  Jesenný kurz – časť I: 19. – 20. september 2020, Brno
  Jesenný kurz – časť II: 17. – 18. október 2020, Brno

  Prihlášky a informácie o cene a mieste konania kurzu: Daniela Rovenská, +420 737 685856, daniela.rovenska@seznam.cz
  Lektorky: MVDr. Yvona Hofírková, Mgr. Daniela Rovenská


  PRAHA

  Jesenný kurz – časť I: 3. – 4. október 2020, Praha
  Jesenný kurz- časť II: 31. október – 1. november 2020, Praha

  Prihlášky a informácie o cene a mieste konania kurzu: Daniela Rovenská, +420 737 685856, daniela.rovenska@seznam.cz
  Lektorky: MVDr. Yvona Hofírková, Mgr. Daniela Rovenská


  V cene každého kurzu je zahrnutý študijný materiál (kniha Bunkové soli) a občerstvenie.


  Prihlášku na kurz považujeme za záväznú až po úhrade zálohy.

  Zálohy na kurzovné uhrádzajte podľa nasledujúcich detailov:
  názov účtu: Green Angel s.r.o.
  názov a adresa banky: VÚB banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava
  číslo účtu/kód banky: 3604116657/0200
  IBAN: SK95 0200 0000 0036 0411 6657
  SWIFT: SUBASKBX
  variabilný symbol platby je uvedený pri každom kurze
  ako účel platby uveďte svoje meno a priezvisko


  Denný rozvrh kurzov:
  Registrácia v prvý deň kurzu o 9.30
  Dopoludňajší program 10.00 – 13.00
  Obedňajšia prestávka 13.00 – 14.30
  Popoludňajší program 14.30 – 18.00 (sobota)/17.00 (nedeľa)