BIOCHEMICKÝ SYSTÉM DR. SCHÜSSLERA

Dr_Schuessler

Dr. Wilhelm H. Schüssler (1821-1898)

Štvordňový kurz je rozdelený na dva víkendy a jeho absolvovanie je nevyhnutné pre správne používanie bunkových solí a je tiež podmienkou na získanie veľkoobchodných cien na produkty