Ešte skôr, než je možné medicínsky diagnostikovať poškodenie funkcií tkaniva alebo orgánov, príznaky deficitu minerálnych živín vidíme na zmene zafarbenia pokožky, jazyka, podľa kvality exsudátu, prípadne podľa charakteru únavy a iných subjektívnych pocitov. Zmeny sfarbenia a textúry pokožky tváre sa následnou suplementáciou zodpovedajúcou biochemickou soľou upravia do normálneho stavu.

Tvárová diagnostika stavia na bohatých empirických skúsenostiach už od čias Dr. Schüsslera a je užitočným nástrojom a doplnkom pri komplexnej diagnostike.