• Zníženie cien múky Prazrnko od 29.1.2020

  • Pšenica dvojzrnová (Triticum dicoccum) alebo dvojzrnka je starobylá pšenica, ktorá sa z našich jedálničkov vytratila. Bola jednou z významných poľnohospodárskych plodín po vyše 7 000 rokov. Archeologické nálezy dokazujú jej výskyt približne 9 000 rokov pred n. l. Ešte staršia pšenica jednozrnka pochádza z obdobia asi 10 000 rokov pred n. l. Starou európskou pšenicou býva nazývaná špalda, avšak jej počiatky sa datujú len 2 500 rokov pred n. l.

    U nás sa veľmi intenzívne pestovala od 6. tisícročia pred naším letopočtom a v niektorých vyšších polohách až po koniec 1. tisícročia n. l. V niektorých oblastiach Slovenska sa výnimočne pestovala aj v 40. až 60. rokoch minulého, teda 20. storočia, konkrétne v podhorí Bielych a Malých Karpát, v Krupinskej planine, v studených kotlinách severného Slovenska a v Ondavskej vrchovine.

    Dvojzrnka je pšenica vhodná pre ekologický spôsob pestovania na pôde, ktorá nie je znehodnotená agrochemikáliami a pesticídmi. V porovnaní so pšenicou letnou (Triticim aestivum), najbežnejšie pestovanou pšenicou, prináša dvojzrnka špecifickú kvalitu zrna so špecifickými vlastnosťami a možnosťami uplatnenia. Jej hlavná výhoda spočíva v jej schopnosti dobrých úrod na chudobných pôdach, odolnosti voči plesňovým ochoreniam, zvýšenej tolerancii voči suchu a teplotnému stresu.

    Pšenica dvojzrnová má zimné a jarné odrody, líšia sa nielen farbou rastliny ale aj farbou múky po zomletí zrna.